10 Festivals In Monsoon Season In India

10. Hareli

9. Moatsu Festival / Minjar

7. Nag Panchami

6. Onam

5. Ganesh Chaturthi or Vinayak Chaturthi

4. Puri Rath Yatra

3. Janmashtami

2. Teej / Hariyali Teej / Saavan ki Teej

1. Karam Festival